• Hi. Welcome to MiFirm Community. Please register and become part of our community.

Notice Rule For report download or firmware, ROM error post

Notice

huybb88

New member
MI 11 V12.5.7.0.RKBCNXM lỗi rồi ad ơi
1621175996170.png
 

Uphyou5

New member
Hi.
In this forum, you can post a report when you have download error or problem.
Please read this post before post in this forum
Please provide:

Any wrong post will be remove without notice

Regard!
I like change version global
 

Hakaj

New member
Điện thoại xiaomi Mi 8 SE
chào ad. mình vừa down thử bản Rom này từ 2 link và tiến hành cài đặt.
quá trình cài đặt rất tốt không có lỗi gì xuất hiện. nhưng đến lúc reboot vào rom thì chỉ hiện lên màn hình fastboot. do chỉ có duy nhất 1 điện thoại nên không thể chụp hình được. mong ad test lại bản Rom này hoặc có bài huớng dẫn cài rom. xin cảm ơn
 

Tungtata

Administrator
Staff member
Điện thoại xiaomi Mi 8 SE
chào ad. mình vừa down thử bản Rom này từ 2 link và tiến hành cài đặt.
quá trình cài đặt rất tốt không có lỗi gì xuất hiện. nhưng đến lúc reboot vào rom thì chỉ hiện lên màn hình fastboot. do chỉ có duy nhất 1 điện thoại nên không thể chụp hình được. mong ad test lại bản Rom này hoặc có bài huớng dẫn cài rom. xin cảm ơn
do TWRP bạn nhé, về thấp thấp thôi, flash twrp và rom lại
 
Top